ope体育最新消息-实施项目支撑战略

不可错过:新疆段无人区看野生动物。激战至16时,我左翼占领东南侧高地,右翼占领东卡外围据点数处,随即于占领地区构筑工事。

ope体育最新消息-实施项目支撑战略

作者:无论城镇还是乡村    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2014-12-16

  ope体育最新消息-实施项目支撑战略

 

1.  严禁私拉电线。                    

                            

2.  严禁在宿舍内酗酒,赌博。

 

3.  禁止吸烟放鞭炮焚烧东西。

 

4.  严禁爬门窗或攀越围栏。

 

5.  严禁将管制刀具等带入宿舍。

 

6.  严禁破坏灭火器,消防栓等消防设施。

 

7.  严禁男、女生进入对方寝室。

 

8.  严禁留宿他人。

 

9.  严禁在寝室内打架,斗殴。

 

10.  严禁无故夜不归宿。

没有相关文章